Zakres usług

Zakres usług

Prawo rodzinne i majątkowe

 • Rozwody i separacje (postępowania sądowe, konsultacje, porady prawne, mediacje).
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej (również z datą wsteczną).
 • Podział majątku (postępowania sądowe, konsultacje, porady prawne, negocjacje pozasądowe).
 • Alimenty (wnioski o zabezpieczenie, alimenty na dzieci, alimenty na małżonka, zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny).
 • Kontakty z małoletnimi dziećmi (ustalenie kontaktów, zabezpieczenie kontaktów).
 • Władza rodzicielska (ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej).
 • Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka.
 • Opieka i kuratela, sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo cywilne i odszkodowania

 • Analiza i sporządzanie umów.
 • Dochodzenie należności o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
 • Odszkodowania (dochodzenie roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę w związku z wypadkami drogowymi, wypadkami przy pracy, śmiercią osoby bliskiej).
 • Nieruchomości (sprawy o prawa własności, zniesienie współwłasności, przygotowywanie umów zbycia nieruchomości, w tym umowy przedwstępne, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, postępowanie przed sądami wieczytoksięgowymi).

Prawo spadkowe

 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.
 • Sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności.
 • Sprawy o zachowek.
 • Uznanie spadkobiercy za niegodnego, wydziedziczenie.
 • Porady w sprawie sporządzenia testamentów.
 • Realizacja obowiązków wynikających z zapisów testamentowych.

Prawo umów

 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów.
 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie zmian do zawartych umów (wypowiedzenia, rozwiązania odstąpienia).
 • Dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zawartymi umowami (wezwania przedsądowe, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód, pozwy o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, wszczynanie postępowań egzekucyjnych).
 • Dochodzenie roszczeń od następców prawnych/spadkobierców.