Strona główna

O kancelarii

Poznaj historię kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokat Aleksandry Baranowskiej powstała w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym. Adwokat Aleksandra Baranowska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Aplikację adwokacką odbywała w latach 2003 – 2006 w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokat Aleksandra Baranowska jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu pod numerem wpisu 797, posiada uprawnienia mediatora sądowego. Prowadzona przez nią Kancelaria Adwokacka powstała w 2007r. Zadaniem Kancelarii jest ochrona interesów Klientów, dlatego każda sprawa traktowana jest indywidualnie. Kancelaria przedstawia rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne, szuka nowatorskich rozwiązań, zapewnia wsparcie i opiekę od pierwszego spotkania. Działalność Kancelarii oparta jest o standardy przewidziane postanowieniami Kodeksu Etyki Adwokackiej. Wszystkie informacje powierzone Kancelarii są chronione tajemnicą adwokacką.

Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym, w zakresie szeroko pojętej regulacji stosunków w rodzinie, w tym rozwodów, podziałów majątku, kontaktów, władzy rodzicielskiej, rodzin zastępczych czy rozliczeń partnerskich.
Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą reprezentację osób fizycznych i prawnych przed sądami wszystkich instancji, organami i urzędami, porady i konsultacje prawne, prowadzenie negocjacji, sporządzanie opinii prawnych, analizę dokumentów, opracowywanie projektów umów oraz pomoc w redagowaniu wszelkich pism procesowych, na każdym etapie postępowania (pozwy, wnioski, zażalenia, odwołania, sprzeciwy, skargi, apelacje, skargi kasacyjne) bez konieczności zlecania sprawy.

Zakres świadczonych usług:

  • § prowadzenie spraw sądowych, zastępstwo procesowego przed sądami oraz reprezentacja
    przed innymi organami, urzędami i instytucjami,
  • § udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych,
  • § sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych oraz umów,
  • § postępowanie polubowne,
  • § negocjacje i mediacje.
  • W zakresie spraw karnych, Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokata Piotra Skoczylasa (telefon 502 355 553), specjalizującą się w prawie karnym, reprezentując Klientów w postępowaniu przygotowawczym (policja i prokuratura) oraz sądowym.

Zapraszam do współpracy adwokat Aleksandra Baranowska.

PROFESJONALIZM

ZAANGAŻOWANIE

BEZPIECZEŃSTWO

Aktualności

Poznaj nowości z branży prawniczej

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

Adres kancelarii

Ul. Grabiszyńska 16/2,

53-502 Wrocław

Kontakt

Nr rachunku: 74 1140 2017 0000 4802 0665 4000